Projecten

ONZE WERKWIJZE

Samen met jullie wil Light on Earth werelwijd zoveel mogelijk projecten financieel ondersteunen. Hoe meer mensen zich op de website van Light on Earth registreren met een Lichtpuntje of een donatie, hoe meer projecten er gesteund kunnen worden. Bij 100 nieuwe registraties krijgt het winnende project een financiële donatie van €1000,- van Light on Earth.
Iedereen die zich geregistreerd heeft met een Lichtpuntje kan een project indienen die wij mogelijk financieel gaan ondersteunen. Dit project moet iets bijdragen aan het groter geheel, in het belang zijn van een gezonde leefbare Aarde en/of het moet het collectief bewustzijn verhogen.
Dit kan zijn: een plastic schoonmaakactie, een water zuiveraar, de aanleg van een voedselbos welke openbaar is, een belangrijk toneel-, muziekstuk, dans of expositie om bovengenoemde doelen uit te beelden en onder de aandacht te brengen voor een groter publiek om het bewustzijn te verhogen.

Uiteraard zijn er ook een aantal voorwaarden waaraan die aanvragen moeten voldoen, zodat er waarachtige projecten gesteund zullen worden.

  1.  Je hebt je geregistreerd voor 11,11 euro op onze website.
  2.  Je geeft een duidelijke omschrijving van het project, waar en wanneer vindt deze plaats, wie gaat het uitvoeren?
  3.  Een duidelijke begroting, welk onderdeel wil je gefinancierd zien van jouw project? Wij keren maximaal 1000 euro per project uit.
  4.  Je verplicht je tot overdragen van een factuur, btw bonnen met wat je aangeschaft hebt voor zover mogelijk, welke wij in onze administratie opnemen ivm stichting en belastingcontrole.
  5.  Je verplicht je tot kennisgeving aan het bestuur van de stichting Light on Earth als het project gerealiseerd is. Foto’s van het uitgevoerde project worden op onze website vermeld.
  6.  Er wordt een overeenkomst getekend voor wij geld overmaken, welke rechtsgeldig is. Als de gemaakte afspraken niet worden nageleefd moet het door ons uitgekeerde bedrag volledig worden gerestitueerd aan stichting Light on Earth.
  7.  Light on Earth wordt zichtbaar vermeld binnen jullie project en/of op jullie website als sponsor door het plaatsen van ons logo.

HOE DIEN JE EEN PROJECT IN?

Stuur je aanvraag naar het bestuur van de stichting, wij kiezen in onze wekelijke vergadering projecten uit, die passen binnen onze visie als stichting. Er komen meerdere projecten op de website, iedereen die zich geregistreerd heeft, heeft een stem, de meeste stemmen gelden. Alleen aanvragen die volledig voldoen aan de gewenste voorwaarden zoals hierboven beschreven, worden in behandeling genomen. Klik op onderstaande button en stuur je aanvraag in via mail.

HOE STEM JE OP EEN PROJECT?

HISTORIE PROJECTEN

De volgende projecten zijn door de eigenaars van Lichtpunten gekozen:

GROOTMOEDER TOMASA'S DROOM (JULI 2019)

Maya Grootmoeder Tomasa Suy Tomin uit Guatamala heeft zeer grote en eeuwenoude kennis van de traditionele Maya geneeswijze. Haar droom is deze kennis door te kunnen geven aan de volgende generaties in haar nog te realiseren healingcentrum “Ixpiyakok Ixmukane” .
Vanuit Centre Lothlorien in Frankrijk hebben wij dit project afgelopen jaar begeleid. Inmiddels is er in Guatemala een stichting opgericht, een aannemer aangesteld, zijn er bouwtekeningen gemaakt en is er toestemming om te mogen bouwen. Op 24 februari 2019 heeft de ceremonie plaatsgevonden waarin om zegening van het project gevraagd is, de dankbaarheid is uitgesproken voor de reeds ontvangen giften en is de bouw nu daadwerkelijk begonnen.
Graag vragen wij jou dit bijzondere project te laten slagen en met jouw stem te helpen het Healingcenter verder op te bouwen en de droom van grootmoeder Tomasa waar te maken.

Liefdevolle groet, Fredy Wamelink & Lucas Slager

Fredy project guatemala

Steun onze projecten