Stichting

KvK NUMMER: 72997087
RSIN: 859314157
ANBI is in aanvraag.
Mensen kunnen in contact komen met de voorzitter van het bestuur via:
M. Philippo
Appelstraat 22
7204DT Zutphen
06-363 29 100
info@lightonearth.net

BESTUURDERS
Helena Verburg,  secretaris
Micha Wiertz,  penningmeester
Monique Philippo, voorzitter
Guido Ennen,  administratie social media
Ger Post, adminsitratie onderwijs/ceremonien
Geen van de bestuursleden ontvangt enige vorm van vergoeding voor de werkzaamheden of
samenkomsten die zij organiseren.

BELEIDSPLAN EN DOELSTELLING
Een wereldwijd platform te zijn voor mensen die samen willen werken om onze aarde leefbaar te houden;
Projecten te financieren voor het behoud van onze aarde en het verhogen van het collectief bewustijn.
In de toekomst wereldwijd Light on Earth centra oprichten als kenniscentra.

BELONINGSBELEID
Bestuurders worden niet betaald.

UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN
De projecten die gefinancierd worden zijn te vinden op de website.

MISSIE
Wij zijn deze stichting gestart omdat wij voelen dat het nu tijd is in beweging te komen. Om daadwerklijk actie te ondernemen om onze Aarde SAMEN gezonder te maken, voor onszelf, onze kinderen,voor alle volgende generaties en alles wat leeft. Het plastic afval probleem is groot en wordt steeds erger, de ontbossing wereldwijd gaat in een rap tempo en ook de ijskappen smelten, als wij nu niets doen, komt het einde van een leefbare, groene aarde zeer snel dichterbij. Onze missie is om zoveel mogelijk geregistreerden bij elkaar te brengen komende jaren, om zoveel mogelijk projecten die goed doen voor het behoud van onze aarde te kunnen ondersteunen. Vele mensen willen dat ook, maar komen niet in beweging. Zij hebben bijvoorbeeld geen tijd, geen geld of zijn fysiek niet fit.
Bij Light on Earth is dat geen probleem. Bij Light on Earth hoeven de geregistreerden zelf namelijk niets te doen, alleen eenmalig 11,11 euro te betalen, wat de meesten zeker kunnen missen, zelfs mensen met een uitkering of als zij in de schuldsanering zitten. Zij kunnen gewoon naar hun werk of in het weekend met hun gezin zijn, hoeven geen vrije tijd op te geven en hoeven ook nergens fysiek bij aanwezig te zijn om geweldige projecten te ondersteunen.

VISIE EN DOELSTELLING
– Veel projecten wereldwijd ondersteunen voor een leefbare,groene aarde, zodat er weer bebossing komt, schoon water, meer flora en fauna teurgkeert. Kortom een gezondere
leefomgeving voor al wat leeft.
– Bewustzijn verhogen door onderwijs en ceremonien te geven aan jongeren tijdens samenkomsten in onze yurt op het landje in Laag Soeren over onze aarde. Deze samenkomsten zijn gratis toegankelijk of op donatiebasis, welke in de “spaarpot” (onze bankrekening) gaat van Light on Earth voor de ondersteuning van projecten.
– Mensen te verbinden en te inspireren via de website door ze te laten stemmen op de projecten. Als mensen mooie, groene projecten zien, worden ze zelf ook bewuster in hun eigen gedrag qua plastic verbruik, aankoop groenere producten etc.|
-Mensen fysiek samen te brengen bij een Gathering in de zomer van 2020, waar sjamanen, visionairs en jongeren samenkomen om te spreken over onze aarde, wat er nodig is. Iedereen kan inbrengen, mee-praten, delen en zo weer geinsprireerd naar huis gaan en alle geleerde in de praktijk toepassen.

STRATEGIE
Zoals hierboven omschreven gaan wij geld sparen door de registraties. Hoe meer mensen zich registreren of doneren aan Light on Earth, hoe meer projecten wij kunnen ondersteunen. Bij iedere 1000 euro wordt een project uitgekozen, dit bedrag is al bij elkaar bij 100 registraties.
Verder zullen wij bedrijven benaderen of zij willen doneren aan Light on Earth. Wij doen dit vanuit huis door eens per week samen te komen, te vergaderen wat er nodig is om het veld te vergroten.